MDD 2019

MDD 2019

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Je to deň v roku, na ktorý sa tešia všetky deti, pretože to je ich deň. Milé deti, týmto Vás srdečne pozývame na MDD 2019 v Rudinke, ktoré sa bude konať dňa 01.06.2019. Registrácia začne o 12:30. Prosíme o dodržanie registrácie, kde detičky dostanú žetóniky, ktoré budú môcť zameniť za nápoj, jedlo a podobne. Po čase registrácie už tieto žetóniky nebude možno získať. Tešíme sa na Vás.  ...
Čítaj viac
Prvé riadne zasadnutie OÚ v roku 2019

Prvé riadne zasadnutie OÚ v roku 2019

Vážení občania, pozývame Vás dňa 08.03 . 2019 (t. j. v piatok) o 18.00 hodine na prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Odsúhlasenie projektov pre zapojenie sa do výziev na čerpanie fondov EU v roku 2019 4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie roka 2018 v obci Rudinka 5. Schválenie výšky príspevku obce Rudinka na učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Rudinka 6. Kúpa služobného motorového vozidla pre obec 7. Prerokovanie žiadosti pána Dupkalu k zmene územného plánu na parc. č. 667/1,668/1 8. Diskusia 9. Prijatie uznesení 10. Záver   S pozdravom Ing. Viliam Michel starosta obce...
Čítaj viac
MEMORIÁL JAROSLAVA SUBIAKA 2018

MEMORIÁL JAROSLAVA SUBIAKA 2018

Dňa 15. 09. 2018, o 10:00 hod. sa uskutoční Vl. ročník futbalového turnaja v Rudinke. Tento turnaj, sme pred tromi rokmi nazvali memoriálom na počesť nášho priateľa Jarka. Hrať sa bude na dvoch malých ihriskách v počte 4+1 na dva polčasy s dĺžkou 2x10 minút. V tomto turnaji je prihlásených 8 mužstiev, ktoré sa na ihrisku chystajú nechať svoje srdiečko, rýchle nohy a skvelé športové výsledky. Príďte stráviť športom nabitú sobotu ku nám na ihrisko, bude sa na čo pozerať. Tešíme sa na účasť, dobrú zábavu a športové výsledky. "Jaja bar"...
Čítaj viac