MEMORIÁL JAROSLAVA SUBIAKA 2018

MEMORIÁL JAROSLAVA SUBIAKA 2018

Dňa 15. 09. 2018, o 10:00 hod. sa uskutoční Vl. ročník futbalového turnaja v Rudinke. Tento turnaj, sme pred tromi rokmi nazvali memoriálom na počesť nášho priateľa Jarka. Hrať sa bude na dvoch malých ihriskách v počte 4+1 na dva polčasy s dĺžkou 2x10 minút. V tomto turnaji je prihlásených 8 mužstiev, ktoré sa na ihrisku chystajú nechať svoje srdiečko, rýchle nohy a skvelé športové výsledky. Príďte stráviť športom nabitú sobotu ku nám na ihrisko, bude sa na čo pozerať. Tešíme sa na účasť, dobrú zábavu a športové výsledky. "Jaja bar"...
Čítaj viac
Odomykanie Kysuckej Brány 17-ty ročník

Odomykanie Kysuckej Brány 17-ty ročník

Už tradičné stretnutie na vrchole Rochovice bude v čase od 10.00 - 11.00 hod. Bude spojené aj so symbolickým odomykaním Kys. brány veľkým kľúčom. Okrem iného obec Rudinka dala vyhotoviť nové pamätné knihy pre vrcholy Rochovica a Brodnianka. 1.5. 2018 chceme vyniesť prvú z nich - vrcholovú knihu ROCHOVICA Plánované odchody  8:05 zo železničnej zastávky Rudina (Spolu s klubom turistov z KNM) alebo 8:45 kaplnka Rudinka (treba však sledovať udalosť pre prípadne zmeny) Facebook udalosť: Odomykanie Kysuckej brány 2018 (17-ty ročník)...
Čítaj viac
DRUHÉ RIADNE ZASADNUTIE OZ V ROKU 2018

DRUHÉ RIADNE ZASADNUTIE OZ V ROKU 2018

Vážení občania, pozývame Vás dňa 27.03.2018 (v utorok) o 17:00 hod na druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudinka. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice Informácia starostu o kontrolách vykonaných v roku 2018 na OÚ Rudinka Rokovanie s Roľníckym družstvom Rudina (informácia o možnosti vykonania pozemkových úprav, aktualizácia územného plánu obce, perspektíva rozvoja poľnohospodárskej výroby v katastri obce Rudinka) Diskusia Prijatie uznesení Záver OÚ Rudinka...
Čítaj viac
Fašiangy v Rudinke 2018

Fašiangy v Rudinke 2018

Vážení občania Rudinky, dňa 10. 02. 2018 Športovo-kultúrna komisia v Rudinke v spolupráci s Jaja barom organizuje FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD, ktorý sa začne prezentáciou detí v maskách v sále obecného úradu o 09:00 hod. Týmto fašiangovým pochodom po dedine chceme obnoviť tradíciu fašiangov, ukázať deťom, aké krásne zvyky mali naši starí rodičia. Preto Vás prosíme, aby masky, ktoré zabezpečíte pre deti boli určené aj na čiastočný pochod po dedine, takže teplejšieho materiálu, aby ste náš sprievod pustili na Váš dvor, nech sa môžeme dobre vytancovať. Dobrovoľné príspevky použijeme pre verejno-prospešné účely v našej obci, pričom Obecný úrad zverejnení výšku príspevku aj predmet použitia. S pozdravom športovo-kultúrna komisia v Rudinke a Jaja bar ...
Čítaj viac