Odomykanie Kysuckej Brány 17-ty ročník

Odomykanie Kysuckej Brány 17-ty ročník

Už tradičné stretnutie na vrchole Rochovice bude v čase od 10.00 - 11.00 hod. Bude spojené aj so symbolickým odomykaním Kys. brány veľkým kľúčom. Okrem iného obec Rudinka dala vyhotoviť nové pamätné knihy pre vrcholy Rochovica a Brodnianka. 1.5. 2018 chceme vyniesť prvú z nich - vrcholovú knihu ROCHOVICA Plánované odchody  8:05 zo železničnej zastávky Rudina (Spolu s klubom turistov z KNM) alebo 8:45 kaplnka Rudinka (treba však sledovať udalosť pre prípadne zmeny) Facebook udalosť: Odomykanie Kysuckej brány 2018 (17-ty ročník)...
Čítaj viac
DRUHÉ RIADNE ZASADNUTIE OZ V ROKU 2018

DRUHÉ RIADNE ZASADNUTIE OZ V ROKU 2018

Vážení občania, pozývame Vás dňa 27.03.2018 (v utorok) o 17:00 hod na druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudinka. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice Informácia starostu o kontrolách vykonaných v roku 2018 na OÚ Rudinka Rokovanie s Roľníckym družstvom Rudina (informácia o možnosti vykonania pozemkových úprav, aktualizácia územného plánu obce, perspektíva rozvoja poľnohospodárskej výroby v katastri obce Rudinka) Diskusia Prijatie uznesení Záver OÚ Rudinka...
Čítaj viac
Fašiangy v Rudinke 2018

Fašiangy v Rudinke 2018

Vážení občania Rudinky, dňa 10. 02. 2018 Športovo-kultúrna komisia v Rudinke v spolupráci s Jaja barom organizuje FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD, ktorý sa začne prezentáciou detí v maskách v sále obecného úradu o 09:00 hod. Týmto fašiangovým pochodom po dedine chceme obnoviť tradíciu fašiangov, ukázať deťom, aké krásne zvyky mali naši starí rodičia. Preto Vás prosíme, aby masky, ktoré zabezpečíte pre deti boli určené aj na čiastočný pochod po dedine, takže teplejšieho materiálu, aby ste náš sprievod pustili na Váš dvor, nech sa môžeme dobre vytancovať. Dobrovoľné príspevky použijeme pre verejno-prospešné účely v našej obci, pričom Obecný úrad zverejnení výšku príspevku aj predmet použitia. S pozdravom športovo-kultúrna komisia v Rudinke a Jaja bar ...
Čítaj viac
Upeč si perníček a zmajstruj krmítko

Upeč si perníček a zmajstruj krmítko

Vážení občania, milé deti, Obecný úrad v Rudinke Vás srdečne pozýva dňa 02.12.2017 o 16:00 do miestnej obecnej sály, kde sa bude konať akcia "Upeč si perníček a zhotov si krmítko".  Ak máš kreatívneho ducha a hlavne šikovné ruky príď a pretav svoju šikovnosť do sladkých perníčkov, alebo zhotov vtáčiu búdku, ktorá pomôže všetkým našim operených kamarátom počas krutej zimy.   Tešíme sa na Vás Kultúrno športová komisia obce Rudinka...
Čítaj viac
Štefánska zábava v Rudinke 2017

Štefánska zábava v Rudinke 2017

Chcete si oddýchnuť po Vianočnom zhone, upratovaní, pečení, varení a zháňaní? Príďte sa s nami zabaviť, zatancovať, za-súťažiť, vyhrať pekné ceny! Potraviny B&Z Vás srdečne pozývajú na ŠTEFANSKÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční 26.12.2017 od 18:00 hod v sále kultúrneho domu Rudinka. Vstupné predstavuje 6,00€(malé občerstvenie na privítanie, fľaša vínka na pár, lístok do hlavnej tomboly). Do tanca nám zahrá skvelý Miňo DJMikko, pri ktorom určite neostane nikto dlho sedieť. Zabavíme sa pri dobrom programe a aj rôznych súťažiach. Možnosť zakúpenia alkoholických nápojov, nealko ako aj káva, čaj, varené vínko, a iné. Predpredaj vstupeniek v miestnych potravinách do 1.12.2017 Potraviny B&Z...
Čítaj viac
Verejná schôdza občanov 2017

Verejná schôdza občanov 2017

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Rudinke pozývajú všetkých občanov na "Verejnú schôdzu občanov obce", ktorá sa uskutoční dňa 17.11.2017 (t.j. Piatok) o 17:00 hod v sále miestneho Obecného úradu v Rudinke. Program: 1. Otvorenie verejnej schôdze, určenie zapisovateľa, oboznámenie s programom. 2. Elektronický spravodajca obce – jeho význam a využitie. 3. Podanie informácie občanom o doterajšej práci obecného zastupiteľstva a vedenia obce vo svojom volebnom období. 4. Informácia o plánovaných aktivitách v roku 2018, o rozpočte a finančnom zabezpečení obce 5. Verejné vypočutie občanov. 6. Diskusia. 7. Záver, ukončenie verejnej schôdze. Karol Burger (zástupca starostu)...
Čítaj viac