Zachráňme mosty vo VRANÍ

Zachráňme mosty vo VRANÍ

Vážení priatelia, podporte prosím svojím podpisom Petíciu za zachovanie mostov medzi obcami Vranie a Rudinka, ktoré nás spájajú s cestou I/11 a so Žilinou. Ich zbúraním, ktoré je momentálne viac ako reálne sa odreže niekoľko obcí a mestská časť Vranie od Žiliny. Namiesto toho sa budú zase využívať úzke uličky vo Vraní, ktoré nie sú stavané na počty áut, ktoré tadiaľ reálne budú jazdiť. Celkovo sa dopravná situácia v tejto mestskej časti a v priľahlých 3 obciach zhorší a vráti sa do čias spred dvoch rokov. Pre podpísanie petície navštívte nasledujúci odkaz: Zachráňme mosty vo VRANÍ Jediná šanca, ako prinútiť politikov nerobiť zlé rozhodnutia je tlak verejnosti. Nebuďme aspoň raz ľahostajní a ovplyvnime veci čo sa dejú okolo nás. Dajme najavo, že so zámerom ich rozobratia nesúhlasíme. Ďakujeme za podporu dobrej veci....
Čítaj viac
Hydrologická výstraha pre okres KNM – 27.04.2017

Hydrologická výstraha pre okres KNM – 27.04.2017

Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa Stupeň: 3. stupeň Trvanie výstrahy: od 27.04.2017 12:00 do 29.04.2017 12:00 Výstraha: Vzhľadom na trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný. Zdroj: WWW.SHMU.SK...
Čítaj viac

Zasadal snem ZMO Dolných Kysúc

Dňa 10. 03. 2017 sa zišli na Obecnom úrade v Ochodnici primátor Kysuckého Nového Mesta a starostky a starostovia obcí na Dolných Kysuciach na sneme Združenia miest a obcí Dolných  Kysúc. Rokovanie viedla Ing. Anna Mičianová – predsedníčka ZMO DK. K hlavným bodom snemu  patrilo rokovanie o požiadavkách prednostu Okresného úradu Kysucké Nové Mesto na rozšírenie kompetencií okresného úradu. Bola vyslovená jednohlasná podpora rozšíreniu kompetencií okresného úradu o pozemkový a lesný úrad , oddelenie dokladov z polície a podpora snahy o vytvorenie klientského centra. Presťahovaním  katastra do budovy okresného úradu bez náležitej úpravy okolia však môžu nastať problémy  z dôvodu nepostačujúcich parkovacích miest a tiež , že tam nie sú zabezpečené priestory na archiváciu. V ďalšom bola riešená problematika poplatkov Slovenskému ochrannému zväzu autorskému za práva k hudobným dielam. Bolo prijaté uznesenie v ktorom snem ZMO DK cestou ZMOSu Bratislava požaduje zjednotiť výšku poplatkov na jeden paušálny poplatok, alebo úplne od poplatku obce oslobodiť z dôvodu, že tieto organizujú kultúrne   a spoločenské akcie nie za účelom zisku, ale pre občanov. Následne sa rokovalo o stave projektov na likvidáciu...
Čítaj viac