Výsledky volieb OSO 2018

Výsledky volieb OSO 2018

Celkový počet zapísaných voličov: 313 Počet vydaných obálok: 145 Počet odovzdaných obálok: 145 Volebná účasť: 46,32% Starosta Viliam Michel (134 hlasov - 100%) Obecné zastupiteľstvo Vladimír Filip, Mgr., 28 r., (127 hlasov) Lukáš Zapletal, 38 r., (109 hlasov) Karol Burger, 45 r., (106 hlasov) Slavka Koptáková, Ing. 43 r, (102 hlasov) Zuzana Halúsková, 43 r. , (78 hlasov) ----------------------------------------------------------- Anna Ševčíková, 61 r., ZDROJ: www.volbysr.sk...
Čítaj viac
Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Rudinke 10. novembra 2018 Volebný obvod číslo  1 | Vo volebnom obvode sa volí  5 poslancov. Kandidáti: Karol Burger, 45 r., technik , Spolu-občianska demokracia Vladimír Filip, Mgr., 28 r., študent-doktorand, nezávislý kandidát Zuzana Halúsková, 43 r. , živnostníčka, nezávislá kandidátka Slavka Koptáková, Ing. 43 r, správca úverových obchodov, nezávislá kandidátka Anna Ševčíková, 61 r., ekonóm, Smer- sociálna demokracia Lukáš Zapletal, 38 r., robotník-technik, nezávislý kandidát   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce  Rudinke 10. novembra 2018 Kandidáti: Viliam Michel, Ing., 60 r., starosta obce, Slovenská národná strana              ...
Čítaj viac
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h (Zdroj: www.miv.sk) Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom      Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada. (Zdroj: www.miv.sk) Obec Rudinka zverejňuje nasledovné dokumenty: Uznesenie OZ Zapisovateľ MVK Počet obyvateľov obce Rudinka Volebný okrsok a miestnosť Rudinka ...
Čítaj viac