Novinky z RudinkyZačiatkom roka 2015 vznikla v obci Redakčná rada Rudinka (RrR), ktorá bude mať na starosti novovzniknutý občasník obce: Novinky z Rudinky. Bude pracovať v identickom zložení ako Kultúrno-športová komisia obce Rudinka, avšak s menším rozdielom.

Mgr. Vladimír Filip (redaktor, grafická úprava)
Katarína Abafiová (člen)
Mgr. Lenka Kyselicová 
(člen)
Anton Kuba ml. 
(člen)
Mária Bačová 
(člen)

Dúfame že sa Vám, občanom, bude naša práca páčiť a budete našimi vernými čitateľmi. Novinky Vám chceme prinášať približne každý druhý mesiac, teda 6-krát za jeden kalendárny rok.


Ak si chcete prečítaj najnovšie, resp. staršie vydania občasníka presuňte sa do časti NzR nástenka.