Stavebná komisia

 • Viliam Líška (predseda)
 • Peter Duda (člen)
 • Lukáš Zapletal (člen)

Športovo-kultúrna komisia

Komisia má zhodné zloženie ako Redakčná rada Rudinka.

 • Katarína Abafiová (predseda)
 • Mgr. Lenka Kyselicová (člen)
 • Mária Bačová (člen)
 • Anton Kuba ml. (člen)
 • Mgr. Vladimír Filip (člen)

Komisia pre verejný poriadok a riešenie priestupkov

 • Lukáš Zapletal (predseda)
 • Miloš Švaňa (člen)
 • Mária Palfyová (člen)

Komisia pre strategický rozvoj obce

 • Karol Burger (predseda)
 • Ing. Anna grigová (člen)
 • Ing. Vladimír Vavro (člen)
 • Peter Galvánek (člen)
 • doc. Ing. Juraj Uríček CSc. (člen)

Inventarizačná komisia

 • Mgr. Vladimír Filip (predseda)
 • Karol Burger (člen)
 • Jana Hrdináková (člen)