Dedinka Rudinka

Predstavujeme Vám našu obecnú znelku, ktorá vznikla na prelomoch rokov 2014/2015. Text piesne napísal Viliam Michel (starosta obce).Text piesne

“Keď sa ti otvorí Kysucká brána,
cesta ťa zavedie do môjho kraja.
V dedinke Rudinke, tam vôkol hôr,
Vyjdeš si na lúku – pred domom dvor.
««»»
Kto ju raz opustil, kdekoľvek bol,
často si spomenul – rodný kraj môj.
Kto ju raz opustil, ten sa vždy vráti,
do svojej mladosti sa prinavráti.
««»»
Do Tŕnia, Záplocia, na Predne lazy,
Panskými vŕškami sa domov vrácim.
Dedinka Rudinka, ty zem moja,
ty navždy zostaneš v srdci moja.
««»»
Keď sa ti zatvorí Kysucká brána,
tak už viac nevidíš tie krásne rána.
Keď slnko zaleje Uhliská, Podčerešnie,
keď vetrík zafúka pod Prídolie.
««»»
Dedinka Rudinka, ty zem moja,
ty navždy zostaneš v srdci moja.