2019


Separovaný odpad

Vývoz plastového odpadu

11.01.   08.02.   08.03.   12.04.   10.05.   14.06.   12.07.   09.08.   13.09.   11.10.   08.11.   13.12.


Tuhý komunálny odpadVývoz tuhého komunálneho odpadu

08.01. 29.01. 19.02. 12.03.  02.04. 14.05. 04.06. 25.06. 16.07. 30.07. 06.08. 27.08. 17.09. 08.10. 29.10. 19.11. 10.12. 31.12.


Sadzobník poplatkov za zmesový komunálny odpad

0,0170 € za jeden liter pri objemoch smetnej nádoby 110, 120 a 250 litrov (v minulom roku 0,0170 €)
0,0085 € za jeden liter pri objemoch smetnej nádoby 1100 litrov (v minulom roku 0,0085 €)
31,00 € za jeden meter kubický (jeden priestorový meter) drobného stavebného odpadu